ریاست دانشکده

ریاست دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

مدیر روابط عمومی

امور بانوان

مسئول دفتر حوزه ریاست

صفحه نخست

معاونت آموزشی

معاون آموزشی

اداره آموزش

اساتید مشاور

مسئول اساتید مشاور

اسامی اساتید مشاور

فرمها و آئین نامه ها

واحد توسعه آموزش EDO

دعوت اساتید به کلاس

برنامه مدون

طرح درس ها

صنایع غذایی

تغذیه

سرفصل دروس

دروس ارائه شده نیمسال

برنامه هفتگی کلاسها و امتحانات پایان ترم

آئین نامه ها

استعدادهای درخشان

انتخاب واحد اینترنتی

سمعی بصری

دعوت به امتحان اساتید

معاونت اداری مالی

معاون اداری مالی

اداره امور عمومی

رئیس اداره امور عمومی

دبیرخانه

کارگزینی

کارپردازی

خدمات

اداره امور مالی

حسابداری

امین اموال

انبارداری

مدیریت امور پژوهشی

مدیر پژوهش

شرح وظایف

آئین نامه ها

فرم های پژوهشی

فرایند تصویب پروپوزال

سامانه پژوهان

کمیته تحقیقات دانشجویی

اولویت های تحقیقاتی دانشگاه

جشنواره ها

مدیریت فرهنگی دانشجویی

مدیریت فرهنگی دانشجویی

ماهنامه ها

تحصیلات تکمیلی

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

سرفصل دروس

برنامه مدون

قوانین و مقررات

آئین نامه ها

فرم ها

راهنما

گروه های آموزشی

گروه تغذیه

معرفی گروه

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

گروه صنایع غذایی

معرفی گروه

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

فن آوری اطلاعات

آزمایشگاه های دانشکده تغذیه

آزمایشگاه تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی

آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

آزمایشگاه علوم تغذیه

کتابخانه

تماس با ما

The Website Faculty of Nutritional Science and Food Technology

جلسات دفاع از پروپوزال و پایان نامه

سمینارها و ژورنال کلاب ها

تقویم آموزشی

اساتید

دانشجویان

کارکنان

نقشه سایت

سایت

کدپستی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی :6719851552

تالار گفتگو

فهرست زیرپورتالها