دکتر هادی عبداله زاد

دانشیارگروه علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (Ph.D)

 

 1

شماره تماس: 08337102008

ایمیل : hadi_nut@yahoo.com 

 میدان ایثار بالاتر از بیمارستان فارابی -دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی- دکتر هادی عبداله زاد