*جلسه دفاع از پایان نامه­ خانم نازنین تافته دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه تحت عنوان "بررسی ارتباط الگوهای غذایی و سطح سرمی ویتامین D با فاکتورهای التهاب عروقی و عوارض پس از جراحی در بیماران کاندید بای‌پس عروق کرونر" با راهنمایی دکتر هادی عبداله زاد در مورخ چهارشنبه  7/9/97 ساعت 15-13 در سالن همایش دانشکده بهداشت برگزار می­گردد. 

 

*جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد مصفا قدیر دوشنبه 26/6/97 راس ساعت 12:30 در سالن همایش دانشکده بهداشت برگزار می گردد.

موضوع پایان نامه:« بررسی مقایسه ای قدرت عضلانی و شاخص های آنتروپومتری در الگوهای غذایی مختلف در افراد65-35سال»