دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی کرمانشاه بعنوان دومین دانشکده از نوع خود در کشور در فروردین ماه 1396در فضایی زیبا و با سازه ای مجلل توسط وزیر بهداشت افتتاح گردید .

  t

 

این دانشکده در حال حاضر قطب علوم تغذیه و صنایع غذایی درغرب کشورو کلان منطقه 3 می باشد .

     

  •     تعداد اعضای هیات علمی دانشکده شامل 15 نفر است که تعداد 7 نفر گروه علوم تغذیه و تعداد 8 نفرگروه صنایع غذایی 
  •      رشته های کارشناسی دانشکده :علوم صنایع غذایی
  •     رشته های کارشناسی ارشد دانشکده:

                 -علوم صنایع غذایی وکنترل کیفی

                 - بهداشت وایمنی  مواد غذایی

       -          علوم تغذیه

  •        دانشجویان بین الملل عراقی در رشته کارشناسی ارشد بهداشت وایمنی مواد غذایی در نیمسال دوم 1396
  •      دانشجو بورسیه در مقطع دکتری در علوم تغذیه
  •     دانشجو بورسیه در مقطع دکتری ،در علوم صنایع غذایی


  •      فعالیت اعضای هیأت علمی دانشکده با کلینیک تغذیه و رژیم درمانی در درمانگاه های استان
  •        فعالیت در زمینه ارائه خدمات رژیم درمانی و مشاوره در کلینیک های تخصصی

 

  برخی از تجهیزات دانشکده 

  •        مجهز بودن دانشکده  به آزمایشگاه های  آموزشی وتحقیقاتی

                           آزمایشگاه تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی

     آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی

     آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

      آزمایشگاه علوم تغذیه

 ارائه خدمات مرکز سایت دانشکده به دانشجویان 

    فضای فیزیکی دانشکده به مساحت تقریبی2100 متر مربع می باشد که شامل ساختمان حوزه ریاست –ساختمان حوزه اداری و مالی ،ساختمان کلاس های آموزشی و آزمایشگاه ها و سایت کامپیوتر می باشد.


 

 


t

t