سمعی و بصری

شرح وظایف واحد سمعی و بصری

  • فراهم نمودن تجهیزات کمک آموزشی کلاس ها و مورد نیاز اساتید
  • ارائه خدمات سمعی بصری به گروههای آموزشی اعم از اساتید و دانشجویان
  • گزارش اعلام نیاز، خرید وسایل و تجهیزات آموزشیو کمک آموزشی
  • تلاش در حفظ و نگهداری کلیه تجهیزات و بررسی فنی دستگاههای آموزشی بصورت روزانه
  • ارائه آموزش لازم به کاربران اعم از دانشجویان و اساتید جهت استفاده بهینه از امکانات موجود و رفع نقایص دستگاهها در هنگام برگزاری کلاس ها و استفاده کاربران